güzel ve çirkin 

      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.